Vypravte se s Bíglem na cestu za poznáním

Možná jste zaznamenali, že v naší laboratoři studujeme opravdu široké spektrum témat. V evoluční biologii, psychologii a parazitologii se toho ale děje ještě mnohem víc. Často jde přitom o výsledky, jejichž důležitost přesahuje hranice úzce vymezených oborů, nebo dokonce biologie jako takové. Ať už se týkají evoluce lidské psychiky a kultury, koevolučního zápasu mezi hostiteli a parazity, velkých mezníků v evoluci života nebo hlavních procesů usměrňujících vývoj všech živých organismů na Zemi, nejzajímavější z našich i cizích objevů postupně rozebíráme na popularizačním portálu Bígl.

Že vám jméno Bígl něco připomíná? Máte pravdu. Na lodi HMS Beagle se za poznáním vydal sám zakladatel moderní evoluční biologie Charles Darwin. Historikové se přitom shodují, že právě objevná výprava kolem světa poskytla mladému britskému přírodovědci klíčové vhledy do fungování přírody, které mu nakonec umožnily formulovat teorii přirozeného výběru.

Objevná cesta s naším Bíglem si neklade tak vysoké cíle (i když, kdo ví). Rozhodně ale vám, biologickým králíkům, nabízí možnost nahlédnout pod pokličku aktuálního biologického výzkumu a držet krok s posledními pokroky na poli evolučního bádání.

Autor: Jan Toman

Úspěchy na evolučně-biologické konferenci

Milí Pokusní králíci, v září se náš tým v hojném zastoupení zúčastnil konference Polish Society for Human and Evolution Studies, která letos proběhla v Praze na naší alma mater.

Profesor Flegr zde vystoupil jako jeden z hlavních řečníků konference a velmi zaujal přednáškou o vlivu nákazy toxoplazmózou na lidské chování. Martin byl oceněn za svou skvělou přednášku o individuálních rozdílech v hodnocení krásy květin, ukázal že roli hraje odbornost, pohlaví nebo věk. Robinova přednáška se zabývala morálními otázkami výběru typu autonomního vozidla, které se liší svými vestavěnými algoritmy pro řešení situací nevyhnutelných kolizí.

Mnoho z nás prezentovalo své výsledky formou posteru. Šárka a Honza ukázali, že Rh-heterozygotní ženy rodí častěji syny, což je v souladu s dříve odhaleným vlivem Rh-heterozygotnosti na lepší zdravotní kondici. Silvia poukázala na význam ritualizovaného chování v nenáboženských skupinách a v utváření vztahu. Katka představila nemocností vyvolanou rychlejší životní strategii, která se projevuje vyšší sexuální touhou. Julie ve své studii zamítla význam primingu v podobě vystavení atraktivním jedincům na míru altruistického chování v experimentálních hrách. Kamila předložila závěry z použití nové metody, jež slouží k odhalování partnerských preferencí na základě fotografií. Radim pak ukázal, že na přijetí na vysokou školu má významný vliv pořadí narození.

Tyto úžasné výsledky bychom nezískali bez dat, jež nám poskytujete vyplňováním dotazníků. Děkujeme tedy, že s námi jste a máme co prezentovat!

Autor: Kateřina Sýkorová