Jaké se nám líbí květiny?

Autor: Martin Hůla

Jedním z témat, kterému se v naší laboratoři věnujeme, je i výzkum estetického vnímání květin člověkem. Proč květiny přitahují opylovače, víme dobře. Stejně tak dokážeme spolehlivě odhadnout, jaké květiny budou nejlákavější pro motýly, a jaké zase pro netopýry nebo dokonce mouchy. U lidí si však vůbec jistí nejsme. Ač se květiny pěstují ve velkém a v jejich šlechtění a prodeji se točí obrovské peníze (15 miliard euro ročně jen za řezané květiny!), nikdo nevěnoval příliš pozornosti tomu, které se nám líbí a proč. 

Nás to naopak zajímá docela dost, a proto lidskou oblibu květin, tedy fytofilii, zkoumáme v několika projektech. Náš první článek na tomto poli vyšel v časopise PeerJ a zabýval se především otázkou, co konkrétně se lidem na květinách líbí [1].        

Nechali jsme 2014 osob (tři čtvrtiny byly ženy) hodnotit 52 fotografií českých divokých květin na šestibodové stupnici podle krásy. Vybrané květiny byly zastoupeny v různých barvách a pokrývaly co největší množství tvarů. Účastníci výzkumu nejprve hodnotili fotografie v sépiovém tónu (odstíny hnědé), následně barevné. Díky tomu jsme mohli porovnat, jak významné jsou pro krásu květin barvy. 

Udivilo nás, že se lidé v hodnocení velmi dobře shodli. Ať byli mladí nebo staří, muži nebo ženy, líbily (a nelíbily) se jim většinou stejné květy. 

Jako krásné účastníci studie hodnotili květy, které se jim zdály typické. Takové květy byly paprsčitě souměrné (měly několik os souměrnosti, jako má třeba pampeliška) a jednoduché svou stavbou. Naopak květy svou stavbou složité a dvojstranně souměrné (měly jen jednu osu souměrnosti, jako má třeba fialka) dotazovaní hodnotili jako netypické a moc se jim nelíbily. Lidé měli také raději špičaté květy oproti zaobleným (špičaté květy má například chrpa, oblé zase pomněnka). Obliba špičatých květů nás překvapila, protože řada jiných výzkumů popisuje, že lidé mají raději zaoblené tvary než špičaté.  

Možná vás zarazí, že barva květů nebyla pro hodnocení jejich krásy příliš důležitá. Když jsme vzali v potaz samotnou barvu a odstranili vliv tvaru, byly za nejkrásnější považovány květy modré či fialové a jako nejméně krásné byly hodnoceny květy žluté. Když jsme však hodnotili barvu i tvar květů najednou, ukázal se jako významný pouze vliv modré barvy. To znamená, že pouze modrá barva dokázala trochu vylepšit oblíbenost květu, který měl ošklivý tvar. 

Obecně se dá říct, že přinejmenším náš český vzorek hodnotitelů má na květiny podobný vkus jako včely. Naopak se čmeláky se příliš neshodne. Naše výsledky se nám podařilo potvrdit i v další studii, ve které účastníci hodnotili skutečné květiny, nejen jejich fotografie. Tento výzkum však teprve čeká na publikování.  

[1] Hůla, M., & Flegr, J. (2016). What flowers do we like? The influence of shape and color on the rating of flower beauty. PeerJ4, e2106. DOI / PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.