PokusniKralici.cz

Informace o ukončených projektech

Zde se budou v budoucnosti objevovat informace o ukončených projektech, informace a projektech běžících nemůžeme podávat, aby nedošlo k ovlivnění pokusných osob.
Publikované práce našeho týmu najdete zde.

Z výzkumů u nás prováděných:

Vztah mezi nabízenou cástkou a minimální akceptovatelnou cástkou ve hre na ultimátum.

Soucástí nekterých "králicích" dotazníku byly v minulém roce i hry na diktátora a ultimátum. Zajímalo by vás proc? Podrobnosti si mužete precíst zde

Proc s ve vetšine dotazníku ptáme na telesnou výšku a váhu?

Napríklad proto, abychom overili, zda telesná výška koreluje s inteligencí a psychikou. A co jsme zjistili? U našich pokusných králíku – mužu koreluje velmi silne – vyšší jsou v prumeru inteligentnejší a zároven lehcí (to je divné, co?) zatímco u žen nikoli, hmotnejší ženy jsou však méne inteligentní. Další zajímavosti si mužete precíst zde

Proc na vás obcas chceme, abyste si zmerili délku prstu?

Dálky prstu, v nekterých prípadech spíše pomer délek ukazovácku a prostrednícku, koreluje s radou psychických vlastností a podle rady indicií i koncentrací testosteronu v krvi. A co jsme zatím v této oblasti u vás zjistili? Napríklad že ženy s vyšším pomerem 2 a 4 prstu, tj. s relativne delším ukazováckem, se méne snadno nechají napálit a vykazují i mírne zvýšenou inteligenci oproti ženám s nižším pomerem prstu. O dalších výsledcích našich výzkumu týkajících se testosteronu se mužete docíst zde